Start   |   O nas   |   Oferta   |   Kontakt
pl  en  de  fr  es  it  sl  ru

obsluga prawna

A A A

windykacja, odszkodowanie za granicą, odszkodowania Rzeszów, odszkodowania powypadkowe, debt collection in Poland

 

 

Umowy obrotu gospodarczego

Niewątpliwie jedną z najważniejszych zasad w obrocie gospodarczym jest zasada swobody umów, która pozwala stronom na ułożenie stosunku prawnego, zgodnie z prawem, wedle woli stron. Często zdarza się, że przedsiębiorcy redagując postanowienia umowne uchybiają obowiązkom nałożonym przez Kodeks cywilny, który precyzyjnie określa wymagania co do formy a także konsekwencje nieprawidłowych zapisów w umowach. Może to prowadzić nawet do ich nieważności. Konsekwencją takich nieprzemyślanych decyzji, błędnych zapisów, jest obok potencjalnych skutków nieważności jeszcze jeden istotny – narażenie przedsiębiorcę na duże straty finansowe. Świadomość tych zagrożeń pozwala zmniejszyć ryzyko wiązania się niekorzystnymi postanowieniami umownymi.

 

Prawo pracy

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą niejednokrotnie podejmuje decyzje o przyjęciu lub zwolnieniu pracowników. Zarówno jedno jak i drugie rodzi po stronie pracodawcy obowiązki, których niedopełnienie może spowodować niekorzystne konsekwencje przewidziane przepisami Kodeksu pracy. Przepisy prawa pracy stoją na straży interesów pracownika. Obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy nie stanowią dla pracodawcy zamkniętego katalogu obciążeń. Pozostają jeszcze zagadnienia w zakresie BHP, odpowiedzialności materialnej pracownika, umowy o zakazie konkurencji, wypadkach przy pracy, itp.

windykacja, odszkodowania Rzeszów, odszkodowanie za granicą

 

 

Prawo upadłościowe i naprawcze

Upadłość przedsiębiorstw jest nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki opartej na zasadach rynkowych. Niestety statystycznie, w licznych przypadkach, jest to jeden z etapów funkcjonowania przedsiębiorstwa, obok wzrostu, stabilizacji i fazy spadkowej. Wiele wniosków, które trafia do sądów upadłościowych jest źle zredagowanych a całe postępowanie prowadzone jest z naruszeniem prawa a niejednokrotnie z pokrzywdzeniem jednej ze stron. W naszej firmie traktujemy zapisy prawa upadłościowego i naprawczego przede wszystkim jako doskonałe narzędzie ratunkowe w przypadku zagrożenia niewypłacalnością oraz narzędzie windykacyjne umożliwiające nam dochodzenie roszczenia z masy upadłości.

 

windykacja, odszkodowania Rzeszów, odszkodowania powypadkowe, odszkodowanie za granicą

 


« powrót
praca   |   partnerzy   |   mapa strony
studio-project